Przetargi

W postępowaniu przetargowym na dostawę energii elekrycznej lub gazu, organizowanym przez naszą firmę, mogą uczestniczyć wszyscy niezależni sprzedawcy energetyczni, którzy posiadają koncesję i spełniają warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

122/2024
Grupa Zakupowa nr 122/2024 Voltra
2024-07-05
Przetarg nieograniczony na dostawę i odkup energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 122/2024 Voltra
121/2024
Grupa Zakupowa nr 121/2024 Voltra
2024-06-21
Przetarg nieograniczony na dostawę i odkup energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 121/2024 Voltra
120/2024
Grupa Zakupowa nr 120/2024 Voltra
2024-06-03
Przetarg nieograniczony na dostawę i odkup energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 120/2024 Voltra
119/2024
Grupa Zakupowa nr 119/2024 Voltra
2024-05-21
Przetarg nieograniczony na dostawę i odkup energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 119/2024 Voltra
118/2024
Grupa Zakupowa nr 118/2024 Voltra
2024-05-16
Przetarg nieograniczony na dostawę i odkup energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 118/2024 Voltra
117/2024
Grupa Zakupowa nr 117/2024 Voltra
2024-05-02
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 117/2024 Voltra
116/2024
Grupa Zakupowa nr 116/2024 Voltra
2024-05-02
Przetarg nieograniczony na dostawę i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 116/2024 Voltra
115/2024
Grupa Zakupowa nr 115/2024 Voltra
2024-04-11
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 115/2024 Voltra
114/2024
Grupa Zakupowa nr 114/2024 Voltra
2024-03-20
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 114/2024 Voltra
113/2024
Grupa Zakupowa nr 113/2024 Voltra
2024-03-14
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 113/2024 Voltra
112/2024
Grupa Zakupowa nr 112/2024 Voltra
2024-03-05
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 112/2024 Voltra
111/2024
Grupa Zakupowa nr 111/2024 Voltra
2024-03-01
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 111/2024 Voltra
110/2024
Grupa Zakupowa nr 110/2024 Voltra
2024-02-02
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 110/2024 Voltra
109/2024
Grupa Zakupowa nr 109/2023 Voltra
2024-01-08
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 109/2023 Voltra
108/2023
Grupa Zakupowa nr 108/2023 Voltra
2023-11-16
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 108/2023 Voltra
107/2023
Grupa Zakupowa nr 107/2023 Voltra
2023-11-03
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 107/2023 Voltra
106/2023
Grupa Zakupowa nr 106/2023 Voltra
2023-10-27
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 106/2023 Voltra
105/2023
Grupa Zakupowa nr 105/2023 Voltra
2023-10-24
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 105/2023 Voltra
104/2023
Grupa Zakupowa nr 104/2023 Voltra
2023-10-18
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 104/2023 Voltra
103/2023
Grupa Zakupowa nr 103/2023 Voltra
2023-10-02
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 103/2023 Voltra
102/2023
Grupa Zakupowa nr 102/2023 Voltra
2023-09-27
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 102/2023 Voltra
101/2023
Grupa Zakupowa nr 101/2023 Voltra
2023-09-26
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 101/2023 Voltra
100/2023
Grupa Zakupowa nr 100/2023 Voltra
2023-09-15
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 100/2023 Voltra
99/2023
Staropolska Grupa Zakupowa nr 99/2023 Voltra
2023-08-25
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Staropolska Grupa Zakupowa nr 99/2023 Voltra
98/2023
Grupa Zakupowa nr 98/2023 Voltra
2023-08-22
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 98/2023 Voltra
97/2023
Grupa Zakupowa nr 97/2023 Voltra
2023-08-09
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 97/2023 Voltra
96/2023
Grupa Zakupowa nr 96/2023 Voltra
2023-08-08
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 96/2023 Voltra
95/2023
Grupa Zakupowa nr 95/2023 Voltra
2023-07-21
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 95/2023 Voltra
94/2023
Grupa Zakupowa nr 94/2023 Voltra
2023-07-10
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 94/2023 Voltra
93/2023
Grupa Zakupowa nr 93/2023 Voltra
2023-06-26
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 93/2023 Voltra
92/2023
Grupa Zakupowa nr 92/2023 Voltra
2023-06-21
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 92/2023 Voltra
91/2023
Grupa Zakupowa nr 91/2023 Voltra
2023-06-05
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 91/2023 Voltra
90/2023
Grupa Zakupowa nr 90/2023 Voltra
2023-05-19
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 90/2023 Voltra
89/2023
Grupa Zakupowa nr 89/2023 Voltra
2023-05-16
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 89/2023 Voltra
88/2023
Grupa Zakupowa nr 88/2023 Voltra
2023-05-10
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 88/2023 Voltra
87/2023
Grupa Zakupowa nr 87/2023 Voltra
2023-04-21
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 87/2023 Voltra
86/2023
Grupa Zakupowa nr 86/2023 Voltra
2023-04-05
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 86/2023 Voltra
85/2023
Grupa Zakupowa nr 85/2023 Voltra
2023-04-28
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
2023-03-28
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 85/2023 Voltra
84/2023
Grupa Zakupowa nr 84/2023 Voltra
2023-03-07
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 84/2023 Voltra
83/2023
Grupa Zakupowa nr 83/2023 Voltra
2023-02-22
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 83/2023 Voltra
82/2023
Grupa Zakupowa nr 82/2023 Voltra
2023-02-08
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 82/2023 Voltra
81/2023
Grupa Zakupowa nr 81/2023 Voltra
2023-01-27
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 81/2023 Voltra
80/2023
Grupa Zakupowa nr 80/2022 Voltra
2023-01-02
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 80/2022 Voltra
79/2022
Grupa Zakupowa nr 79/2022 Voltra
2022-12-16
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 79/2022 Voltra
78/2022
Grupa Zakupowa nr 78/2022 Voltra
2022-10-17
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 78/2022 Voltra
77/2022
Grupa Zakupowa nr 77/2022 Voltra
2022-10-14
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 77/2022 Voltra
76/2022
Grupa Zakupowa nr 76/2022 Voltra
2022-10-04
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 76/2022 Voltra
75/2022
Grupa Zakupowa nr 75/2022 Voltra
2022-09-08
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 75/2022 Voltra
74/2022
Grupa Zakupowa nr 74/2022 Voltra
2022-10-14
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2022-10-06
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2022-10-06
Zawiadomienie o Unieważnieniu Postępowania
2022-09-29
Adres Skrzynki Podawczej ePUAP
2022-09-25
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
2022-09-25
Sprostowanie - Grupa Zakupowa nr 74/2022 Voltra
2022-09-21
Sprostowanie Załącznika nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Zamówienia
2022-09-12
Sprostowanie - Grupa Zakupowa nr 74/2022 Voltra
2022-09-04
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 74/2022 Voltra
73/2022
Grupa Zakupowa nr 73/2022 Voltra
2022-10-17
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wyniki postępowania
2022-09-20
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2022-09-20
Zawiadomienie o Unieważnieniu Postępowania
2022-09-12
Adres Skrzynki Podawczej ePUAP
2022-09-06
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (2)
2022-09-01
Sprostowanie - Grupa Zakupowa nr 73/2022 Voltra
2022-09-01
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (1)
2022-08-12
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 73/2022 Voltra
72/2022
Grupa Zakupowa nr 72/2022 Voltra
2022-09-27
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-09-19
Zawiadomienie o Unieważnieniu Postępowania w Części II i III
2022-09-16
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2022-09-16
Informacja z otwarcia ofert
2022-09-15
Errata do Wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 02.09.2022 r.
2022-09-09
Adres Skrzynki Podawczej ePUAP
2022-09-07
Sprostowanie - Zmiana Terminu Składania Ofert - Grupa Zakupowa nr 72/2022 Voltra
2022-09-02
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (2)
2022-08-21
Sprostowanie - Grupa Zakupowa nr 72/2022 Voltra
2022-08-19
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (1)
2022-08-10
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 72/2022 Voltra
71/2022
Grupa Zakupowa nr 71/2022 Voltra
2022-09-30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-09-15
Informacja o zwiększeniu kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczy na realizację zamówienia
2022-09-08
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2022-09-08
Informacja z otwarcia ofert
2022-09-01
Adres Skrzynki Podawczej ePUAP
2022-08-23
Sprostowanie oczywistej omyłki rachunkowej - Grupa Zakupowa nr 71/2022 Voltra
2022-08-19
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (2)
2022-08-19
Sprostowanie - Grupa Zakupowa nr 71/2022 Voltra
2022-08-17
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (1)
2022-08-03
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 71/2022 Voltra
70/2022
Grupa Zakupowa nr 70/2022 Voltra
2022-08-23
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wyniki postępowania
2022-08-18
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2022-08-18
Zawiadomienie o Unieważnieniu Postępowania
2022-08-10
Adres Skrzynki Podawczej ePUAP
2022-08-01
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
2022-08-01
Sprostowanie z dnia 01.08.2022 r. - Grupa Zakupowa nr 70/2022 Voltra
2022-07-14
Sprostowanie - Grupa Zakupowa nr 70/2022 Voltra
2022-07-08
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 70/2022 Voltra
69/2022
Grupa Zakupowa nr 69/2022 Voltra
2022-12-23
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2022-08-21
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-08-10
Zawiadomienie o Odrzuceniu Ofert w Części I i II Zamówienia oraz Unieważnieniu Postępowania w Części II i III Zamówienia
2022-08-09
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2022-08-09
Informacja z otwarcia ofert
2022-08-04
Wyjaśnienie (uzupełniające) treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
2022-08-02
Adres Skrzynki Podawczej ePUAP
2022-07-20
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
2022-07-20
Sprostowanie - Grupa Zakupowa nr 69/2022 Voltra (2)
2022-07-14
Sprostowanie - Grupa Zakupowa nr 69/2022 Voltra
2022-07-05
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 69/2022 Voltra
68/2022
Grupa Zakupowa nr 68/2022 Voltra
2022-12-23
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2022-08-09
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-07-20
Informacja o zwiększeniu kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2022-07-19
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2022-07-19
Informacja z otwarcia ofert
2022-07-15
Sprostowanie oczywistej omyłki rachunkowej - Grupa Zakupowa nr 68/2022 Voltra
2022-07-12
Adres Skrzynki Podawczej ePUAP
2022-07-12
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (2)
2022-07-01
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (1)
2022-06-17
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 68/2022 Voltra
67/2022
Grupa Zakupowa nr 67/2022 Voltra
2022-08-01
Informacja o unieważnieniu postępowania w części III Zamówienia
2022-08-01
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-07-12
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2022-07-12
Informacja z otwarcia ofert
2022-07-05
Adres Skrzynki Podawczej ePUAP
2022-07-01
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
2022-07-01
Sprostowanie - Grupa Zakupowa nr 67/2022 Voltra
2022-06-08
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 67/2022 Voltra
66/2022
Grupa Zakupowa nr 66/2022 Voltra
2022-12-23
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2022-07-22
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-07-06
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2022-07-06
Informacja z otwarcia ofert
2022-06-28
Adres Skrzynki Podawczej ePUAP
2022-06-24
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
2022-06-24
Sprostowanie - Grupa Zakupowa nr 66/2022 Voltra
2022-06-03
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 66/2022 Voltra
65/2022
Grupa Zakupowa nr 65/2022 Voltra
2022-12-23
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2022-07-11
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-06-21
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2022-06-21
Informacja z otwarcia ofert
2022-06-13
Adres Skrzynki Podawczej ePUAP
2022-06-13
Sprostowanie - Grupa Zakupowa nr 65/2022 Voltra
2022-06-08
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
2022-05-20
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 65/2022 Voltra
64/2022
Grupa Zakupowa nr 64/2022 Voltra
2022-08-12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2022-06-29
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-06-08
Informacja o zwiększeniu kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2022-06-07
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2022-06-07
Informacja z otwarcia ofert
2022-06-02
Sprostowanie omyłki pisarskiej i rachunkowej - Grupa Zakupowa nr 64/2022 Voltra
2022-06-02
Adres Skrzynki Podawczej ePUAP
2022-05-30
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
2022-05-30
Sprostowanie - Grupa Zakupowa nr 64/2022 Voltra
2022-05-05
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 64/2022 Voltra
63/2022
Grupa Zakupowa nr 63/2022 Voltra
2022-08-05
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2022-06-07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-05-17
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2022-05-17
Informacja z otwarcia ofert
2022-05-11
Adres Skrzynki Podawczej ePUAP
2022-05-10
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (2)
2022-05-10
Sprostowanie - Grupa Zakupowa nr 63/2022 Voltra
2022-05-05
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (1)
2022-04-13
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 63/2022 Voltra
62/2022
Grupa Zakupowa nr 62/2022 Voltra
2022-08-05
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2022-05-31
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-05-11
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2022-05-11
Informacja z otwarcia ofert
2022-05-05
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (2)
2022-05-02
Sprostowanie - Grupa Zakupowa nr 62/2022 Voltra
2022-04-28
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (1)
2022-04-28
Adres Skrzynki Podawczej ePUAP
2022-04-05
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 62/2022 Voltra
61/2022
Grupa Zakupowa nr 61/2022 Voltra
2022-08-05
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2022-05-05
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-04-12
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2022-04-12
Informacja z otwarcia ofert
2022-04-07
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (3)
2022-04-05
Adres Skrzynki Podawczej ePUAP
2022-03-31
Sprostowanie omyłki rachunkowej (załącznik 1a,1b,1c oraz formularze cenowe)
2022-03-30
Sprostowanie - Grupa Zakupowa nr 61/2022 Voltra
2022-03-22
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (2)
2022-03-21
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (1)
2022-03-09
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 61/2022 Voltra
60/2022
Grupa Zakupowa nr 60/2022 Voltra
2022-06-17
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2022-03-21
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-03-21
Informacja o unieważnieniu postępowania w części IV Zamówienia
2022-03-08
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2022-03-08
Informacja z otwarcia ofert
2022-03-01
Adres Skrzynki Podawczej ePUAP
2022-02-28
Sprostowanie - Grupa Zakupowa nr 60/2022 Voltra
2022-02-23
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
2022-02-04
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 60/2022 Voltra
59/2021
Grupa Zakupowa nr 59/2021 Voltra
2022-04-01
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2022-02-23
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-02-01
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2022-02-01
Informacja z otwarcia ofert
2022-01-24
Adres Skrzynki Podawczej ePUAP
2022-01-21
Sprostowanie (m.in. zmiana terminu złożenia ofert) - Grupa Zakupowa nr 59/2021 Voltra
2022-01-18
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
2021-12-27
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 59/2021 Voltra
42/2024
Gazowa Grupa Zakupowa 42/2024 Voltra
2024-06-17
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Gazowa Grupa Zakupowa 42/2024 Voltra
41/2024
Gazowa Grupa Zakupowa 41/2024 Voltra
2024-03-26
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Gazowa Grupa Zakupowa 41/2024 Voltra
40/2023
Gazowa Grupa Zakupowa 40/2023 Voltra
2023-12-08
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Gazowa Grupa Zakupowa 40/2023 Voltra
39/2023
Gazowa Grupa Zakupowa 39/2023 Voltra
2023-11-03
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Gazowa Grupa Zakupowa 39/2023 Voltra
38/2023
Gazowa Grupa Zakupowa 38/2023 Voltra
2023-10-18
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Gazowa Grupa Zakupowa 38/2023 Voltra
37/2023
Gazowa Grupa Zakupowa 37/2023 Voltra
2023-09-18
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Gazowa Grupa Zakupowa 37/2023 Voltra
36/2023
Gazowa Grupa Zakupowa 36/2023 Voltra
2023-09-11
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Gazowa Grupa Zakupowa 36/2023 Voltra
35/2023
Gazowa Grupa Zakupowa 35/2023 Voltra
2023-06-29
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Gazowa Grupa Zakupowa 35/2023 Voltra
34/2023
Gazowa Grupa Zakupowa 34/2023 Voltra
2023-04-26
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Gazowa Grupa Zakupowa 34/2023 Voltra
33/2023
Gazowa Grupa Zakupowa 33/2023 Voltra
2023-02-22
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Gazowa Grupa Zakupowa 33/2023 Voltra
32/2022
Gazowa Grupa Zakupowa 32/2022 Voltra
2022-10-19
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Gazowa Grupa Zakupowa 32/2022 Voltra
31/2022
Gazowa Grupa Zakupowa 31/2022 Voltra
2022-10-07
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Gazowa Grupa Zakupowa 31/2022 Voltra
30/2022
Gazowa Grupa Zakupowa 30/2022 Voltra
2022-09-16
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Gazowa Grupa Zakupowa 30/2022 Voltra
29/2022
Gazowa Grupa Zakupowa 29/2022 Voltra
2022-09-08
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Gazowa Grupa Zakupowa 29/2022 Voltra
28/2022
Gazowa Grupa Zakupowa 28/2022 Voltra
2022-10-14
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-10-04
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2022-10-04
Informacja z otwarcia ofert
2022-09-25
NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT
2022-09-23
Sprostowanie Wykazu PPG oraz Formularzy Cenowych
2022-09-22
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami + Zapowiedź zmiany terminu składania ofert
2022-09-21
Adres skrzynki podawczej ePUAP
2022-09-01
Sprostowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia
2022-08-26
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Gazowa Grupa Zakupowa 28/2022 Voltra
27/2022
Gazowa Grupa Zakupowa 27/2022 Voltra
2022-09-28
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-09-21
Informacja o zwiększeniu kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczy na realizację zamówienia
2022-09-19
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2022-09-19
Informacja z otwarcia ofert
2022-09-16
Nowy termin składania ofert
2022-09-14
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (2) + Zapowiedź zmiany terminu składania ofert
2022-09-14
Sprostowanie Wykazu PPG i Formularzy cenowych
2022-09-01
Adres skrzynki podawczej ePUAP
2022-08-31
Sprostowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia
2022-08-30
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
2022-08-12
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Gazowa Grupa Zakupowa 27/2022 Voltra
26/2022
Gazowa Grupa Zakupowa 26/2022 Voltra
2022-07-15
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wyniki postępowania
2022-07-07
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2022-07-07
Informacja o unieważnieniu postępowania
2022-06-29
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (3)
2022-06-29
Adres skrzynki podawczej ePUAP
2022-06-24
Sprostowanie SpecyfikacjI Warunków Zamówienia - Zmiana Terminu Składania Ofert
2022-06-22
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (2)
2022-06-17
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (1)
2022-05-31
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Gazowa Grupa Zakupowa 26/2022 Voltra
25/2022
Gazowa Grupa Zakupowa 25/2022 Voltra
2022-06-17
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wyniki postępowania
2022-05-17
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2022-05-17
Informacja o unieważnieniu postępowania
2022-05-16
Modyfikacja Wykazu Punktów Poboru Gazu wraz z formularzami cenowymi (Ochrona Taryfowa)
2022-05-13
Sprostowanie Wykazu Punktów Poboru Gazu wraz z formularzami cenowymi (Ochrona Taryfowa)
2022-05-11
Modyfikacja Wykazu Punktów Poboru Gazu wraz z formularzami cenowymi (Ochrona Taryfowa)
2022-05-09
Sprostowanie [zmiana] terminu składania ofert
2022-05-02
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (2)
2022-04-28
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (1)
2022-04-28
Adres skrzynki podawczej ePUAP
2022-04-01
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Gazowa Grupa Zakupowa 25/2022 Voltra
24/2022
Gazowa Grupa Zakupowa 24/2022 Voltra
2022-05-11
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wyniki postępowania
2022-04-28
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2022-04-28
Informacja o unieważnieniu postępowania
2022-04-21
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (2)
2022-04-21
Adres skrzynki podawczej ePUAP
2022-04-21
Sprostowanie SpecyfikacjI Warunków Zamówienia
2022-04-19
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (1)
2022-03-25
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Gazowa Grupa Zakupowa 24/2022 Voltra
23/2022
Gazowa Grupa Zakupowa 23/2022 Voltra
2022-05-11
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wyniki postępowania
2022-04-05
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2022-04-05
Informacja o unieważnieniu postępowania
2022-04-01
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA uwzględniająca sprostowanie z dnia 29.03.2022 r.
2022-03-30
Sprostowanie [zmiana] terminu składania ofert
2022-03-28
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (2)
2022-03-24
Adres skrzynki podawczej ePUAP
2022-03-23
Sprostowanie SpecyfikacjI Warunków Zamówienia
2022-03-21
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (1)
2022-02-23
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Gazowa Grupa Zakupowa 23/2023 Voltra
22/2021
Gazowa Grupa Zakupowa 22/2021 Voltra
2022-04-01
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wyniki postępowania
2022-01-14
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2021-12-22
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia