Przetargi

W postępowaniu przetargowym na dostawę energii elekrycznej lub gazu, organizowanym przez naszą firmę, mogą uczestniczyć wszyscy niezależni sprzedawcy energetyczni, którzy posiadają koncesję i spełniają warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

50/2021
Grupa Zakupowa nr L/2021 Voltra
2021-10-25
Informacja o ponownym wyborze Wykonawcy w Części I Zamówienia oraz Unieważnieniu Postępowania w Części II Zamówienia
2021-10-01
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2021-09-02
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2021-09-02
Informacja z otwarcia ofert
2021-08-25
Wyjaśnienia Treści SWZ
2021-08-23
Adres skrzynki podawczej ePUAP
2021-07-30
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 50/2021 Voltra
49/2021
Grupa Zakupowa nr XLIX/2021 Voltra
2021-09-15
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2021-08-19
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2021-08-19
Informacja z otwarcia ofert
2021-08-15
Sprostowanie SWZ - zmiana terminu składania ofert
2021-08-13
Sprostowanie SWZ
2021-08-11
Wyjaśnienia Treści SWZ
2021-08-10
Adres skrzynki podawczej ePUAP
2021-08-09
Wyjaśnienia Treści SWZ
2021-08-09
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
2021-07-14
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 49/2021 Voltra
48/2021
Grupa Zakupowa nr XLVIII/2021 Voltra
2021-08-16
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2021-07-14
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2021-07-14
Informacja z otwarcia ofert
2021-07-08
Adres skrzynki podawczej ePUAP
2021-07-05
Wyjaśnienia Treści SWZ
2021-07-05
Załącznik nr 2 – Formularz oferty
2021-06-11
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 48/2021 Voltra
47/2021
Grupa Zakupowa nr XLVII/2021 Voltra
2021-09-21
Informacja o Unieważnieniu Postępowania w Części II zamówienia
2021-08-03
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2021-07-14
Informacja o odrzuceniu oferty
2021-07-07
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2021-07-07
Informacja z otwarcia ofert
2021-06-29
Wyjaśnienia Treści SWZ
2021-06-29
Adres skrzynki podawczej ePUAP
2021-06-29
Załącznik nr 2 – Formularz oferty
2021-06-04
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 47/2021 Voltra
51/2021
Grupa Zakupowa nr 51/2021 Voltra
2021-10-13
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2021-09-28
Informacja o zwiększeniu kwoty, jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na realizację zamówienia (Część IV)
2021-09-14
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2021-09-14
Informacja z otwarcia ofert
2021-09-06
Wyjaśnienia Treści SWZ
2021-09-06
Adres skrzynki podawczej ePUAP
2021-08-11
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 51/2021 Voltra
52/2021
Grupa Zakupowa nr 52/2021 Voltra
2021-10-26
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2021-10-19
Informacja o odrzuceniu oferty
2021-10-19
Informacja o unieważnieniu postępowania w części IV zamówienia
2021-10-06
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2021-10-06
Informacja z otwarcia ofert
2021-09-29
Sprostowanie - Grupa Zakupowa nr 52/2021 Voltra
2021-09-29
Adres skrzynki podawczej ePUAP
2021-09-21
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
2021-09-06
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 52/2021 Voltra
53/2021
Grupa Zakupowa nr 53/2021 Voltra
2021-11-16
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2021-11-04
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2021-11-04
Informacja z otwarcia ofert
2021-10-26
Adres skrzynki podawczej ePUAP
2021-10-25
Sprostowanie - Grupa Zakupowa nr 53/2021 Voltra
2021-10-20
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
2021-10-04
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 53/2021 Voltra
54/2021
Grupa Zakupowa nr 54/2021 Voltra
2021-12-06
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2021-11-09
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2021-11-09
Informacja z otwarcia ofert
2021-11-03
Adres skrzynki podawczej ePUAP
2021-10-29
Sprostowanie - Grupa Zakupowa nr 54/2021 Voltra
2021-10-29
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej
2021-10-05
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 54/2021 Voltra
55/2021
Grupa Zakupowa nr 55/2021 Voltra
2021-11-20
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2021-11-09
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2021-11-09
Informacja z otwarcia ofert
2021-11-02
Adres skrzynki podawczej ePUAP
2021-10-29
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
2021-10-06
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 55/2021 Voltra
56/2021
Grupa Zakupowa nr 56/2021 Voltra
2021-11-30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2021-11-23
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2021-11-23
Informacja z otwarcia ofert
2021-11-22
Informacją o omyłce w formularzu cenowym - taryfa G
2021-11-17
Adres skrzynki podawczej ePUAP
2021-11-15
Sprostowanie - Grupa Zakupowa nr 56/2021 Voltra + zmiana terminu składania ofert
2021-11-10
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
2021-10-20
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 56/2021 Voltra
57/2021
Grupa Zakupowa nr 57/2021 Voltra
2021-12-15
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2021-12-07
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2021-12-07
Informacja z otwarcia ofert
2021-11-30
Adres skrzynki podawczej ePUAP
2021-11-25
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
2021-10-29
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 57/2021 Voltra
58/2021
Grupa Zakupowa nr 58/2021 Voltra
2022-01-14
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2022-01-14
Informacja z otwarcia ofert
2022-01-07
Sprostowanie (m.in. zmiana terminu złożenia ofert) - Grupa Zakupowa nr 58/2021 Voltra
2022-01-07
Adres Skrzynki Podawczej ePUAP
2022-01-03
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - Część 2
2021-12-27
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
2021-12-13
Sprostowanie - Grupa Zakupowa nr 58/2021 Voltra
2021-12-06
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 58/2021 Voltra
59/2021
Grupa Zakupowa nr 59/2021 Voltra
2022-01-18
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
2021-12-27
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 59/2021 Voltra
19/2021
Gazowa Grupa Zakupowa XIX/2021 Voltra
2021-08-18
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2021-08-18
Informacja o unieważnieniu postępowania
2021-08-11
Sprostowanie - zmiana terminu składania ofert
2021-08-09
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (2)
2021-08-03
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
2021-08-03
Adres skrzynki podawczej ePUAP
2021-07-09
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – Gazowa Grupa Zakupowa XIX/2021 Voltra
18/2021
Gazowa Grupa Zakupowa XVIII/2021 Voltra
2021-08-05
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2021-07-30
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2021-07-30
Informacja z otwarcia ofert
2021-07-21
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
2021-07-16
Adres skrzynki podawczej ePUAP
2021-06-29
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – Gazowa Grupa Zakupowa XVIII/2021 Voltra
20/2021
Gazowa Grupa Zakupowa 20/2021 Voltra
2021-10-19
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2021-10-19
Informacja o unieważnieniu postępowania
2021-10-10
Adres skrzynki podawczej ePUAP
2021-09-15
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – Gazowa Grupa Zakupowa 20/2021 Voltra
21/2021
Gazowa Grupa Zakupowa 21/2021 Voltra
2021-11-19
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2021-11-19
Informacja o unieważnieniu postępowania
2021-11-15
Sprostowanie - zmiana terminu składania ofert
2021-11-15
Adres skrzynki podawczej ePUAP
2021-11-10
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
2021-10-11
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Gazowa Grupa Zakupowa 21/2021 Voltra
22/2021
Gazowa Grupa Zakupowa 22/2021 Voltra
2022-01-14
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2021-12-22
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
2021-12-22
Informacja z otwarcia ofert
2021-12-21
Sprostowanie terminu otwarcia ofert
2021-12-15
Sprostowanie SWZ
2021-12-13
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
2021-12-13
Adres skrzynki podawczej ePUAP
2021-11-19
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Gazowa Grupa Zakupowa 22/2021 Voltra

KONTAKT

O szczegółach każdej z proponowanych przez nas możliwości, z chęcią Państwa poinformujemy podczas rozmowy telefonicznej lub spotkania. Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego lub zadzwoń.

Formularz kontaktowy

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą lub mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego – niezwłocznie skontaktujemy się z Państwem.
Chętnie odpowiemy również na inne Państwa pytania. Będziemy także wdzięczni za wszelkie spostrzeżenia i sugestie, które pomogą nam w systematycznym podnoszeniu jakości naszych usług.