loading icon

Zmiana SIWZ – Grupa Zakupowa III/2014 Voltra i PEO

Voltra Sp. z o. o. występująca jako Pełnomocnik Zmawiających, zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zgodnie z następującymi dokumentami:

Zmiana w ogłoszeniu przesłana do publikacji

Zawiadomienie o zmianie SIWZ

Załącznik Nr 1 do zawiadomienia (SIWZ po zmianie)

Załącznik Nr 2 do zawiadomienia

Dokumentacja przetargowa (po zmianie)

Załącznik Nr 1.x do SIWZ (po zmianie) wersja edytowalna Excel

Dotychczasowy termin składania ofert wyznaczony na dzień 17.11.2014 r. do godz. 10:00.  nie ulega zmianie.