loading icon

Wyjaśnienia Treści SIWZ – Przetarg Nieograniczony na Dostawę Energii Elektrycznej – Grupa Zakupowa Nr XIV/2017 VOLTRA

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest: „ Dostawa energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr XIV/2017 Voltra”

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem