loading icon

Wyjaśnienia Treści SIWZ – Grupa Zakupowa Nr XXXIII/2020 VOLTRA

Wyjaśnienia Treści SIWZ – Grupa Zakupowa Nr XXXIII/2020 VOLTRA

Klucz Publiczny i Identyfikator postępowania niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę dostępny jest na miniPortalu – Lista wszystkich postępowań.
Adres skrzynki podawczą ePUAP podany jest na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiających.