loading icon

Wyjaśnienia Treści SIWZ – Grupa Zakupowa Nr XVII/2018 VOLTRA

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest: „ Dostawa energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr XVII/2018 Voltra”

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem