loading icon

Wyjaśnienia Treści SWZ

Wyjaśnienia Treści SWZ – Grupa Zakupowa Nr XLIII/2021 VOLTRA

Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa dnia 01.04.2021 r. o godz. 11:00

Biuro czynne w godz. 9.00 – 15.00

Klucz Publiczny i Identyfikator postępowania niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę dostępny jest na miniPortalu – Lista wszystkich postępowań.
Adres skrzynki podawczej ePUAP podany zostanie wkrótce  jest na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiających.