loading icon

Wyjaśnienia do SIWZ – Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr VI/2015 Voltra i PEO

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest: „ Zakup energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr VI/2015 Voltra i PEO (VOL/10/06/2015)”

Wyjaśnienia do SIWZ