loading icon

Sprostowanie – Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr XXXIII/2020 Voltra

Termin składania ofert ulega zmianie i  upływa dnia 16.06.2020 r. o godz. 11:00

Biuro czynne w godz. 9.00 – 15.00

Szczegóły poniżej:

Sprostowanie wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – po zmianie

miniPortal UZP

Identyfikator postępowania: 36801769-ed61-4886-a752-dea8e2bd7b1d

Klucz Publiczny i Identyfikator postępowania niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę dostępny jest na miniPortalu – Lista wszystkich postępowań.
Adres skrzynki podawczą ePUAP zostanie podany wkrótce na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiających.