loading icon

Sprostowanie – Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr XLIII/2021 Voltra

Pełnomocnik Zamawiających (na podstawie udzielonych odpowiedzi na zadane pytania do SWZ) dokonuje sprostowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE oraz SWZ

Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa dnia 01.04.2021 r. o godz. 11:00

Biuro czynne w godz. 9.00 – 15.00

Szczegóły poniżej:

Sprostowanie wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE

Identyfikator postępowania niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę zamieszczony jest na stronie internetowej zamawiającego oraz dostępny jest na miniPortalu – Lista wszystkich postępowań.

Specyfikacja Warunków Zamówienia – po zmianie

Adres skrzynki podawczej ePUAP zostanie podany wkrótce na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiających.