loading icon

Sprostowanie daty składania ofert – Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej

W związku z niezgodnością daty składania ofert i ich otwarcia między dokumentacją przetargową a miniPortalem UZP, Pełnomocnik Zamawiających zawiadamia o sprostowaniu w/w nieścisłości.

Termin składania ofert  upływa dnia 16.06.2020 r. o godz. 11:00

Biuro czynne w godz. 9.00 – 15.00

Szczegóły poniżej:

Sprostowanie wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – sprostowanie daty składania ofert i ich otwarcia

miniPortal UZP

Identyfikator postępowania: 36801769-ed61-4886-a752-dea8e2bd7b1d

Klucz Publiczny i Identyfikator postępowania niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę dostępny jest na miniPortalu – Lista wszystkich postępowań.

Ofertę  w postępowaniu przetargowym „Dostawa energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr XXXIII/2020 Voltra” należy przesłać na skrzynkę podawczą ePUAP podmiotu bedącego członkiem w/w grupy tj.

Gmina Dziemiany, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany

Adres skrzynki ePUAP: /g4k91i7obe/SkrytkaESP