loading icon

Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr VI/2015 Voltra i PEO

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z poźn. zm.) dla niżej wymienionych podmiotów (Zamawiających):

 1. Gmina Rędziny,
 2. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kościelcu,
 3. Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Rędzinach,
 4. Szkoła Podstawowa im. K. Pułaskiego w Rędzinach-Osiedlu,
 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudnikach,
 6. Szkoła Podstawowa  im. M. Konopnickiej  w Koninie
 7. Gimnazjum Nr 1 im. Armii Krajowej w Rędzinach,
 8. Gminne Przedszkole Publiczne w Kościelcu,
 9. Gminne Przedszkole Publiczne w Rędzinach Osiedlu,
 10. Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy  w Rędzinach,
 11. Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach,
 12. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rędzinach,
 13. Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach,
 14. Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelcu,
 15. Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie,
 16. Ochotnicza Straż Pożarna w Rędzinach,
 17. Ochotnicza Straż Pożarna w Rudnikach,
 18. Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.,
 19. Gminny Zakład Usług Komunalnych,

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części w celu uzyskania optymalnych korzyści finansowych.

Termin składania ofert upływa dnia 20.07.2015 r. do godz. 10:00. 

Biuro czynne w godz. 9.00 – 15.00 Szczegóły poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1.x wersja edytowalna excel:

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do SIWZ cz 1, 2