loading icon

Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr III/2014 Voltra i PEO

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z poźn. zm.) dla niżej wymienionych podmiotów (Zamawiających):

  1. Gmina Świętajno
  2. Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie
  3. Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie
  4. Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
  5. Urząd Gminy Godkowo
  6. Zakład Usług Komunalnych w Godkowie
  7. Gimnazjum w Dobrym
  8. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Godkowie

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części w celu uzyskania optymalnych korzyści finansowych.

Termin składania ofert upływa dnia 17.11.2014 r. do godz. 10:00. 

Biuro czynne w godz. 9.00 – 15.00 Szczegóły poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1.x wersja edytowalna Excel:

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do SIWZ cz 1 i 2