loading icon

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr XXXIII/2020 Voltra

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu.

Wykaz podmiotów biorących udział w Postępowaniu wraz z ich jednostkami organizacyjnymi:

 1. Gmina Łopiennik Górny, Łopiennik Górny 1, 22-351 Łopienik Górny
 2. Gmina Wąwolnica, ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica
 3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25, 62-600 Koło
 4. Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o., ul. Opolska 43, 46-045 Turawa
 5. Gmina Dziemiany, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany
 6. Gmina Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin
 7. Gmina Wierzchosławice, Wierzchosławice 550, 33-122 Wierzchosławice
 8. Gmina Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie
 9. Gmina Konstantynów, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów
 10. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o., ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg
 11. Gmina Janów Podlaski, ul. Bialska 6A, 21-505 Janów Podlaski
 12. Gmina Stary Brus, Stary Brus 47 A, 22-244 Stary Brus

Termin składania ofert upływa dnia 11.06.2020 r. o godz. 11:00

Biuro czynne w godz. 9.00 – 15.00

Szczegóły poniżej:

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym UE

miniPortal UZP

Identyfikator postępowania: 36801769-ed61-4886-a752-dea8e2bd7b1d

Identyfikator postępowania niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę zamieszczony jest na stronie internetowej zamawiającego oraz dostępny jest na miniPortalu – Lista wszystkich postępowań.

Klucz Publiczny

Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę zamieszczony jest na stronie internetowej zamawiającego oraz dostępny jest na miniPortalu – Lista wszystkich postępowań

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Adres skrzynki podawczej ePUAP zostanie podany wkrótce na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiających.