loading icon

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr XVII/2018 Voltra

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu.

Wykaz podmiotów biorących udział w Postępowaniu wraz z ich jednostkami organizacyjnymi:

1. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
2. Gmina Miejska Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec

3. Miasto Garwolin, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin
4. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o., ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg

5. Gmina Żółkiewka, ul. H. Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka
6. Gmina Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki
7. Gmina Godkowo, Godkowo 14, 14-407 Godkowo
8. Gmina Zbąszyń, ul. Por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń
9. SAPO Wronki, ul. Powstańców Wielkopolskich 23, 64-510 Wronki
10. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

11. Gmina Poręba, ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba
12. Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie, ul. Starościańska 5, 02-516 Warszawa

13. Gmina Koszyce, ul. Elżbiety Łokietkówny 14, 32- 130 Koszyce
14. Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, ul. K. Miarki 12-14, 44-100 Gliwice
15. Gmina Markuszów, ul. M. Sobieskiego 1, 24-173 Markuszów
16. Gmina Ostrów Mazowiecka, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka

17. Uzdrowisko Rabka S.A., ul. Orkana 49, 34-700 Rabka-Zdrój
18. Gmina Sterdyń, ul. T. Kościuszki 6, 08-320 Sterdyń
19. Instytut Świecki Życia Konsekrowanego Świętej Rodziny, ul. Baczyńskiego 9, 05-092 Łomianki

Termin składania ofert upływa dnia 24.10.2018 r. o godz. 11:00

Biuro czynne w godz. 9.00 – 15.00

Szczegóły poniżej:

Ogłoszenie o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia