loading icon

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr XLV/2021 Voltra

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu.

Wykaz podmiotów biorących udział w Postępowaniu wraz z ich jednostkami organizacyjnymi:

 1. Gmina Garbatka Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko;
 2. Gmina Głowaczów, ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów;
 3. Gmina Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów;
 4. Gmina Grabów nad Pilicą, ul. K. Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą;
 5. Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice;
 6. Powiat Kozienicki, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice;
 7. Gmina Sieciechów, ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechów;
 8. Gmina Magnuszew, ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew;
 9. Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Al. 600-lecia 8, 24-300 Opole Lubelskie;
 10. Maków Mazowiecki, ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki;
 11. Gmina Karczmiska, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska;
 12. Józefów nad Wisłą, ul. Opolska 33F, 24-340 Józefów nad Wisłą;
 13. Gmina Łaziska, Łaziska 76, 24-335 Łaziska;
 14. Gmina Wilków, Wilków 62A, 24-313 Wilków;
 15. Gmina Chodel, ul. Partyzantów 24, 24-350 Chodel;
 16. Gmina Izbica, ul. Gminna 4, 22-375 Izbica;
 17. Gmina Janowiec – Zespół Szkół w Janowcu, ul. Radomska 2, 24-123 Janowiec;
 18. Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu, ul. Plac Wolności 1, 24-123 Janowiec;
 19. Powiat Opole Lubelskie, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie;
 20. Gmina Opole Lubelskie, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie.

Termin składania ofert upływa dnia 06.05.2021 r. o godz. 11:00

Biuro czynne w godz. 9.00 – 15.00

Szczegóły poniżej:

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym UE

miniPortal UZP

Identyfikator postępowania: 8138a9d8-0d4a-48c6-bf15-7f2b2aca15ad

Identyfikator postępowania niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę zamieszczony jest na stronie internetowej zamawiającego oraz dostępny jest na miniPortalu – Lista wszystkich postępowań.
Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę  dostępny jest na miniPortalu – Lista wszystkich postępowań

WZORCOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Adres skrzynki podawczej ePUAP  właściwej do złożenia oferty zostanie podany 7 dni przed terminem wskazanym do składnia ofert na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiających. Adres elektroniczny właściwy do kontaktu na etapie wniosków i pytań: zpu@voltra.pl (zgodnie z SWZ)