loading icon

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr XIV/2017 Voltra

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu.
Wykaz podmiotów biorących udział w Postępowaniu wraz z ich jednostkami organizacyjnymi:

1. Gmina Huszlew, Huszlew 77, 08-206 Huszlew, NIP: 4960241880;

2. Gmina Hanna, Hanna 43B, 22-220 Hanna, NIP: 5651447839;

3. Gmina Jadów, ul. Jana Pawła II 17 05-280 Jadów, NIP: 1251334791;

4. Gmina Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzy, NIP: 53422548414;

5. Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o., ul. Graniczna 4, 05-830 Nadarzyn, NIP: 5342488237

Termin składania ofert upływa dnia 08.11.2017 r. o godz. 11:00

Biuro czynne w godz. 9.00 – 15.00

Szczegóły poniżej:

Ogłoszenie o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia