loading icon

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia (odszyfrowania) ofert złożonych w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa Nr XXXIII/2020 Voltra

Informacja z otwarcia ofert