loading icon

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia (odszyfrowania) ofert złożonych w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na Kompleksową Dostawę Paliwa Gazowego – Gazowa Grupa Zakupowa Nr XIV/2020 Voltra

Informacja z otwarcia ofert