loading icon

Formularz Oferty

W dokumentacji SWZ: “Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr XLV/2021 Voltra” nie został dołączony załącznik nr 2 tj. Formularz Oferty.

Poniżej link do pobrania Formularza Oferty

Formularz Oferty

Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa dnia 06.05.2021 r. o godz. 11:00


Adres skrzynki podawczej ePUAP  właściwej do złożenia oferty zostanie podany 7 dni przed terminem wskazanym do składnia ofert na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiających. Adres elektroniczny właściwy do kontaktu na etapie wniosków i pytań: zpu@voltra.pl (zgodnie z SWZ)