loading icon

DSR (Demand Side Response), czyli czasowa redukcja mocy.

Rynek mocy to ciągle nowość w naszym kraju, powstał na mocy przepisów, które weszły w życie na mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9).

Usługi DSR w Polsce wchodzą obecnie w kolejny etap rozwojowy, dzięki czemu już od 2021 r. odbiorcy mogą uczestniczyć w rynku mocy i uzyskiwać z tego tytułu wysokie wynagrodzenie, w oparciu o prostsze niż dotąd zasady.

W pilotowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE) programie przewidziano ponad 700.000.000 zł dla kontraktów DSR na lata 2021-2024.

Co istotne, tzw. agregatorzy rynku mocy, którzy mają umowy mocowe, mogą jeszcze zgłosić nowych klientów do PSE na rok 2021, przy czym może to nastąpić najpóźniej do końca września 2020 r.

W programie DSR mogą wziąć udział wszystkie podmioty, które są w stanie mogą ograniczyć zapotrzebowanie o ponad 100 kW mocy i mogą na krótki okres:

·       przesunąć pobór mocy na inne godziny,
·       czasowo ograniczyć pobór mocy,
·       czasowo przejść na energię produkowaną z własnego źródła wytwarzania.

Ważną informacją jest także to, że wynagrodzenie wypłacane jest kwartalnie nie tylko za faktyczną realizację obowiązku mocowego, ale także za samą gotowość do wstrzymania się z poborem mocy.

Wysokość wynagrodzenia zależy od potencjału redukcji mocy, przy czym za samą gotowość do ograniczenia części poboru mocy można zarobić szacunkowo od 500.000 zł do ponad 720.000 zł za MW w ciągu 4 lat.

Zapraszamy również do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o programie DSR na stronie PSE: https://dsr.pse.pl

Oczywiście możecie Państwo uczestniczyć w rynku mocy także bezpośrednio, jednakże rekomendujemy nasze wsparcie w tym zakresie przy udziale partnera technologicznego, jakim jest Enel X Polska Sp. z o.o.,

będący największym w Polsce agregatorem rynku mocy, a zarazem stanowiący część włoskiego koncernu Enel X (największego w Europie i drugiego na świecie koncernu energetycznego):

https://www.enelx.com/pl/pl

Jeżeli są Państwo zainteresowani programem DSR, zapraszamy do kontaktu.