loading icon

Adres skrzynki podawczej ePUAP

Ofertę  w postępowaniu przetargowym: Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr XLIII/2021 Voltra należy przesłać na skrzynkę podawczą ePUAP podmiotu bedącego członkiem w/w grupy tj.:

Gmina Dalików, Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików

Adres skrytki ePUAP: /ll370q6pcb/skrytka

Termin składania ofert upływa dnia 01.04.2021 r. o godz. 11:00

Klucz Publiczny i Identyfikator postępowania niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę dostępny jest na miniPortalu – Lista wszystkich postępowań.

UWAGA: Prosimy podczas wysyłania oferty sprawdzić poprawność adresu odbiorcy.