loading icon

Adres skrzynki podawczej ePUAP

Ofertę  w postępowaniu przetargowym: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – Gazowa Grupa Zakupowa XIV/2020 Voltra należy przesłać na skrzynkę podawczą ePUAP podmiotu bedącego członkiem w/w grupy tj.

Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój

Adres ePUAP:  /Urzad_Kudowa/skrytka 

Termin składania ofert upływa dnia 12.11.2020 r. o godz. 11:00

Klucz Publiczny i Identyfikator postępowania niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę dostępny jest na miniPortalu – Lista wszystkich postępowań.

UWAGA: Prosimy podczas wysyłania oferty sprawdzić poprawność adresu odbiorcy.