loading icon

Adres skrzynki podawczej ePUAP

Ofertę  w postępowaniu przetargowym „Dostawa energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr XXXIII/2020 Voltra” należy przesłać na skrzynkę podawczą ePUAP podmiotu bedącego członkiem w/w grupy tj.

Gmina Dziemiany, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany

Adres skrzynki ePUAP: /g4k91i7obe/SkrytkaESP

Termin składania ofert  upływa dnia 16.06.2020 r. o godz. 11:00

Biuro czynne w godz. 9.00 – 15.00

Klucz Publiczny i Identyfikator postępowania niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę dostępny jest na miniPortalu – Lista wszystkich postępowań.