loading icon

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr XLIII/2021 Voltra

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu.

Wykaz podmiotów biorących udział w Postępowaniu wraz z ich jednostkami organizacyjnymi:

  1. Gmina Lipnica Murowana, Lipnica Murowana, 32-724 Lipnica Murowana
  2. Gmina Proszowice, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice
  3. Gmina Radzymin, pl. Tadeusza Kościuszki 2, 05-250 Radzymin
  4. Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o., ul. Kościuszki 58, 74-400 Dębno
  5. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Domaniowie   Domaniów 56, 55-216 Domaniów
  6. Gmina Uście Gorlickie, Uście Gorlickie 80, 38-315 Uście Gorlickie
  7. Gmina Dalików, Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików
  8. Gmina Babimost, Rynek 3, 66-110 Babimost
  9. Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście, ul. Gagarina 21, 66-110 Babimost
  10. Biblioteka Publiczna im. W. Sautera  ul. Gagarina 21, 66-110 Babimost

Termin składania ofert upływa dnia 01.04.2021 r. o godz. 11:00

Biuro czynne w godz. 9.00 – 15.00

Szczegóły poniżej:

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym UE

miniPortal UZP

Identyfikator postępowania: 7d110c8c-2ed4-43d7-88c6-3ae741755f7b

Identyfikator postępowania niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę zamieszczony jest na stronie internetowej zamawiającego oraz dostępny jest na miniPortalu – Lista wszystkich postępowań.
Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę  dostępny jest na miniPortalu – Lista wszystkich postępowań

WZORCOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Adres skrzynki podawczej ePUAP zostanie podany wkrótce na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiających.