loading icon

Termomodernizacja

Udzielamy wsparcia w procesie optymalizacji kosztów, opracowaliśmy nowy kompleksowy produkt zawierający usługi eksperckie w zakresie optymalizacji zużycia energii cieplnej. Gwarantuje on naszym klientom oszczędność energii, uzyskaną poprzez modernizację istniejących instalacji cieplnych oraz optymalizację ich pracy.

W ramach produktu proponujemy Państwu:

  • opracowanie procedur organizacyjnych zmierzających do obniżenia zużycia energii cieplnej;
  • przeprowadzenie procesu termomodernizacji, który obejmuje ocieplenie budynku, wymianę okien oraz wymianę lub modernizację systemów grzewczych;
  • eksploatację, serwis i monitoring pracy zmodernizowanych bądź zainstalowanych urządzeń, w okresie trwania umowy.

Kontrakt gwarantuje kompleksowe wykonanie projektu oraz zapewnia gwarancję rezultatu w postaci wymiernych korzyści finansowych związanych ze znaczną redukcją poboru energii cieplnej. Ponadto koszty inwestycyjne są pokrywane ze środków finansowych zaoszczędzonych dzięki obniżeniu zużycia energii, a Państwo minimalizują zbędne nakłady inwestycyjne, gdyż nasza firma w ramach każdego projektu zobowiązuje się do sfinansowania całego przedsięwzięcia z pozyskanych przez siebie, zewnętrznych środków.