loading icon

Zarządzanie infrastrukturą

Inteligentne miasto jest dynamiczną siecią wzajemnie komunikujących się i współdziałających zasobów, struktur i usług. Dzięki rozwiązaniu Smart City można w sposób kompleksowy zarządzać infrastrukturą miast, nadzorować i sterować nią w czasie rzeczywistym. Wykorzystując najnowsze technologie, w tym transmisję danych w standardzie LTE, można monitorować miasto oraz zanieczyszczenie środowiska, zarządzać ruchem ulicznym a także wspomagać działanie służb miejskich. Sprawne zarządzanie infrastrukturą znacząco wpływa na podniesienie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców, wspomaga realizowanie wspólnych programów przez różne instytucje oraz ułatwia korzystanie ze wszystkich obiektów użyteczności publicznej. Wykorzystując system Smart City możemy zarządzać dosłownie całą infrastrukturą włączając w to również system oświetlenia miasta oraz systemy wodociągowy i kanalizacyjny, w znaczymy stopniu przyczyniając się do redukcji kosztów i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. W sytuacjach kryzysowych możemy zmniejszyć czas reakcji zarządzając miastem z jednego miejsca czy skorzystać z automatycznej analizy zaobserwowanych zdarzeń i powiadomień alarmowych.