loading icon

Monitoring

System monitoringu w rozwiązaniach Smart City, wykorzystywane są w wielu dziedzinach, począwszy od rozwiązań monitoringu wizyjnego po wysoko rozwinięte systemy monitorujące zużycia energii elektrycznej i prognozujące stan środowiska. Dzięki pierwszemu z wymienionych możemy w bardzo dużym stopniu wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców. Rozmieszczony w mieście system kamer, w pełni dostosowany do wymogów poszczególnych służb miejskich, wspomaga działania Policji, Straży Miejskiej czy Straży Pożarnej i umożliwia rozpoznawanie twarzy, wykrycie kradzieży i nielegalnych wtargnięć, informowanie o pożarach i innych niebezpiecznych zdarzeniach, liczenie osób, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych czy jakże ważne w dzisiejszych czasach alarmowanie o pozostawionych obiektach. Dzięki drugiemu z nich możemy dostosować ilość źródeł światła do bieżącego zapotrzebowania, wykryć usterki, poprawić bezpieczeństwo na drogach, kontrolować i zmniejszać koszty. Możliwe jest również zbudowanie stacji monitorującej zanieczyszczenie powietrza na terenie miasta i uzyskanie pomiarów niezależnych od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz dokonywać pomiarów substancji nie mierzonych przez w/w Instytut. Można również informować społeczeństwo o obecnym stanie powietrza, z uwzględnieniem aktualnych norm poprzez tablice informacyjne, portal internetowy (Geoportal – tu przekierowanie) oraz aplikacje mobilne. w skład systemu monitoringu Smart City może wchodzić również System Zarządzania Siecią Wodociągową i Kanalizacyjną, dzięki któremu można wykryć wycieki, prognozować stany awaryjne i obciążenia sieci wodociągowej oraz w sposób energooszczędny nią sterować.