loading icon

ITS Intelligent Transportation System

Inteligentne Systemy Transportowe to systemy, które stanowią szeroki zbiór różnorodnych technologii (telekomunikacyjnych, informatycznych, automatycznych i pomiarowych) oraz technik zarządzania stosowanych w transporcie w celu ochrony życia uczestników ruchu, zwiększenia efektywności systemu transportowego oraz ochrony zasobów środowiska naturalnego. ITS łączy między innymi System Sterowania Sygnalizacją Świetlną, System Płatnego Wjazdu do Centrum Miasta, System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, System Informujący o Natężeniu Ruchu i Niecodziennych Wydarzeniach czy Monitoring i Nadzór Transportu Substancji Niebezpiecznych, co niesie ze sobą szereg korzyści z których mogą korzystać wszyscy mieszkańcy miast a także wszelkiego rodzaju firmy logistyczne i transportowe. ITS w warunkach miejskich to innowacyjne rozwiązanie znacznie zwiększające poziom i płynność funkcjonowania miasta.