loading icon

Geoportal

Geopotral to platforma geoinformacyjna, w projekcie Smart City, łącząca System Wspomagania Ruchu Turystycznego, System Zarządzania Ruchem Ulicznym, System Komunikacji Społecznej, Monitoring Stanu Infrastruktury Miejskiej, System Wspomagający Poruszanie Się Osób Niepełnosprawnych, System Miejskiego Monitoringu Wizyjnego oraz System Monitoringu i Prognozowania Stanu Środowiska. Umożliwia dostęp do szeregu informacji mogących znacznie ułatwić codzienne funkcjonowanie mieszkańców a w sytuacjach kryzysowych zdecydowanie wpłynąć na podniesienie ich bezpieczeństwa. Pozwala na usprawnienie ewidencji terenu, dostarcza zintegrowanych informacji o przestrzeni miejskiej zarówno dla obywateli jak i przedsiębiorców, pomaga w sprawnej obsłudze administracyjnej czy usprawnia zarządzanie majątkiem. w budżecie każdego z większych miast istotną rolę pełnią wpływy z turystyki. Napisana na smartfony aplikacja „Wirtualny Przewodnik”, która również jest składową Geoportalu, dostarczy niezbędnych informacji o czynnych muzeach i godzinach ich otwarcia, miejscach historycznych czy innych atrakcjach turystycznych w znacznym stopniu przyczyniając się do zwiększenia zainteresowania turystów i ułatwiając im poznanie danego regionu.