loading icon

Rozwiązania Smart City

SMART CITY jest oparte na inteligentnym zarządzaniu zasobami miejskimi. Pod pojęciem SMART CITY kryją się wszelkie współczesne osiągnięcia technologiczne, dedykowane kompleksowemu zarządzaniu metropolią. Głównym celem jest podniesienie poziomu jakości funkcjonowania mieszkańców miasta na wielu płaszczyznach. Idea ta, stanowi obecnie najsilniejszy trend rozwoju miast w Europie. Do kluczowych strategii należą między innymi ograniczenie barier dla osób niepełnosprawnych, podniesienie sprawności i jakości systemu komunikacyjnego w mieście, zwiększenie dostępności do usług publicznych, czy poprawa stanu środowiska przyrodniczego. Rozwiązania te umożliwią władzom zrównoważony i przemyślany rozwój miasta, przynosząc tym samym liczne korzyści finansowe i społeczne. To nowatorska idea nastawiona na to, by miasta zarządzane były w sposób ekologiczny, nowoczesny, oszczędny i efektywny. w skład rozwiązań Smart City wchodzą m.in.: ITS (Inteligentne Systemy Transportu), System Ochrony Środowiska i Efektywności Energetycznej, Monitoring Miejski, Platforma Geoinformacyjna oraz Centrum zarządzania. Smart City może nie tylko podnieść wydajność zarządzania infrastrukturą miejską ale również w sposób znaczący wpłynąć na komfort życia mieszkańców.