loading icon

Pozyskiwanie funduszy

Zespół specjalistów spółki Voltra oferuje kompleksowe wsparcie w pozyskaniu finansowania na projekty modernizacyjne (między innymi na modernizację oświetlenia). Naszym głównym celem jest całkowite uproszczenie i skrócenie ścieżki pozyskania finansowania między wnioskodawcą a jednostką finansującą. Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej począwszy od określenia potrzeb klienta, po zdefiniowanie odpowiednej ścieżki finansowania, aż po koordynację i rozliczenie projektu.

Inwestycja może zostać sfinansowana z funduszy europejskich lub z krajowych funduszy wspierających rozwój jednostek w Polsce. Możliwy jest również model finansowania projektu przez wykonawcę – w tym przypadku projekt zakłada spłatę inwestycji z uzyskanych oszczędności, nie ingerując tym samym w kwotę zadłużenia jednostki.