loading icon

Dostosowanie układów do TPA

Każdy odbiorca energii elektrycznej ma możliwość wyboru sprzedawcy energii. Aby skorzystać z tej możliwości, w przypadku średniego napięcia (taryfa B) konieczne jest dostosowanie układów pomiarowych do TPA (ang. Third Party Access). Nasza firma świadczy kompleksowe usługi z zakresu modernizacji układów pomiarowych. W skład procesu dostosowania układów pomiarowych wchodzą między innymi:

  • przeprowadzenie konsultacji z zakładem energetycznym;
  • wymiana tablic pomiarowych, przekładników, liczników, oraz urządzeń transmisyjnych;
  • sporządzenie niezbędnej dokumentacji po zakończeniu procesu modernizacyjnego.