loading icon

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Voltra Sp. z o.o. i Voltra Energy Sp. z o.o. działając jako Pełnomocnik Zamawiających w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa Nr XXI/2019 Voltrana podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania