loading icon

Zawiadomienie o sprostowaniu pierwotnego ogłoszenia

Pełnomocnik Zamawiającego – Voltra Sp. z o.o. / Voltra Energy Sp. z o.o. reprezentujący Zamawiających w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Dostawa energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr XXIII/2019 Voltra” dokonuje sprostowania pierwotnego ogłoszenia.

Termin składania ofert oraz Warunki otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Sprostowanie wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE