loading icon

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr XXVII/2019 Voltra

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu.

Wykaz podmiotów biorących udział w Postępowaniu wraz z ich jednostkami organizacyjnymi:

  1. Gmina Domaniów, Domaniów 56, 55-216 Domaniów
  2. Gmina Janowiec, ul. Radomska 2, 24-123 Janowiec
  3. Gmina i Miasto Żuromin, Plac Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin
  4. Gmina Głowaczów, ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów
  5. Zakład Budżetowy Związku Gmin EKOWOD w Lidzbarku Warmińskim, ul. Olsztyńska 10d, 11-100 Lidzbark Warmiński
  6. Gmina Krzywcza, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza

Termin składania ofert upływa dnia 19.12.2019 r. o godz. 11:00

Biuro czynne w godz. 9.00 – 15.00

Szczegóły poniżej:

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym UE

miniPortal UZP

Identyfikator postępowania: 6aeddcdd-6b00-4f07-a0b6-8ed084b744a0

Identyfikator postępowania niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę zamieszczony jest na stronie internetowej zamawiającego oraz dostępny jest na miniPortalu – Lista wszystkich postępowań

Klucz Publiczny

Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę zamieszczony jest na stronie internetowej zamawiającego oraz dostępny jest na miniPortalu – Lista wszystkich postępowań

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Adres skrzynki podawczą ePUAP zostanie podany wkrótce na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiających.