loading icon

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr XXIII/2019 Voltra

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu.

Wykaz podmiotów biorących udział w Postępowaniu wraz z ich jednostkami organizacyjnymi:

1)      Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice NIP: 634-000-53-01

2)      Gmina Zagórów, ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów NIP: 667-168-86-76

3)      Gmina Łyszkowice, ul. Gminna 11, 99-420 Łyszkowice NIP: 834-177-51-08

4)      Gmina Lubomino, ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino NIP: 743-199-12-69

Termin składania ofert upływa dnia 30.07.2019 r. o godz. 11:00

Biuro czynne w godz. 9.00 – 15.00

Szczegóły poniżej:

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

miniPorta UZP

Identyfikator postępowania:

01e402e1-5a56-44bc-8792-9a2bf432ed8f

Klucz Publiczny

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia