loading icon

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr XXII/2019 Voltra

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu.

Wykaz podmiotów biorących udział w Postępowaniu wraz z ich jednostkami organizacyjnymi:

1. Gmina Stoczek, ul. Kosowska 5, 07-104 Stoczek NIP: 824-17-10-167, REGON: 711582144
2. Gmina Wiązowna – Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna NIP: 532-00-00-234, REGON: 013268994 

Termin składania ofert upływa dnia 16.07.2019 r. o godz. 11:00

Biuro czynne w godz. 9.00 – 15.00

Szczegóły poniżej:

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

miniPorta UZP

Identyfikator postępowania: 9a0468c0-25de-40e5-8c08-5b7fc6100d7a

Klucz Publiczny

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia