loading icon

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr XXI/2019 Voltra

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu.

Wykaz podmiotów biorących udział w Postępowaniu wraz z ich jednostkami organizacyjnymi:

1 Gmina Stromiec, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec, NIP: 798-14-26-072

2 Miasto Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów, NIP: 532-00-16-896

3 Gmina Zapolice, pl. Strażacki 5, 98-161 Zapolic,e NIP: 829-17-08-296

4 Gmina Leszno, al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, NIP: 118-17-89-539

Termin składania ofert upływa dnia 06.05.2019 r. o godz. 11:00

Biuro czynne w godz. 9.00 – 15.00

Szczegóły poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE

miniPortal UZP

Identyfikator postępowania: b890cf0d-dcf9-48e5-b9c8-5ad2c467bc61

Klucz Publiczny

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia