loading icon

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr XIX/2018 Voltra

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu.

Wykaz podmiotów biorących udział w Postępowaniu wraz z ich jednostkami organizacyjnymi:

1) Gmina Borki, ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki, NIP: 5381850004; 

2) Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach, ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice, NIP: 6920001219. 

Termin składania ofert upływa dnia 07.11.2018 r. o godz. 11:00

Biuro czynne w godz. 9.00 – 15.00

Szczegóły poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia