loading icon

Informacja z otwarcia ofert – Grupa Zakupowa Nr XXIII/2019 Voltra

Informacja z otwarcia (odszyfrowania) ofert złożonych w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa Nr XXIII/2019 Voltra

Informacja z otwarcia ofert