loading icon

Adres skrzynki podawczej ePUAP

W związku z nieoczekiwanym problemem związanym z adresem skrzynki podawczym ePUAP pełnomocnika zamawiających, ofertę  w postępowaniu przetargowym „Dostawa energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr XXI/2019 Voltra” należy przesłać na skrzynkę podawczą ePUAP podmiotu bedącego członkiem w/w grupy tj.:

URZĄD MIASTA JÓZEFOWA (05-420 JÓZEFÓW, WOJ. MAZOWIECKIE) /r7210ooisn/SkrytkaESP

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2019 r. do godz. 11.00