loading icon

Adres skrzynki podawczej ePUAP

Ofertę  w postępowaniu przetargowym „Dostawa energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr XXIII/2019 Voltra” należy przesłać na skrzynkę podawczą ePUAP podmiotu bedącego członkiem w/w grupy tj.:

URZĄD GMINY ŁYSZKOWICE (99-420 ŁYSZKOWICE, WOJ. ŁÓDZKIE)

Adres skrzynki ePUAP

/100508/SkrytkaESP

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.08.2019 r. do godz. 11.00