loading icon

Adres skrzynki podawczej ePUAP

Ofertę  w postępowaniu przetargowym „Dostawa energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr XXII/2019 Voltra” należy przesłać na skrzynkę podawczą ePUAP podmiotu bedącego członkiem w/w grupy tj.:

GMINA WIĄZOWNA /GminaWiazowna/SkrytkaESP

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.07.2019 r. do godz. 11.00