loading icon

Adres skrzynki podawczej ePUAP

Ofertę  w postępowaniu przetargowym „Dostawa energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr XXVII/2019 Voltra” należy przesłać na skrzynkę podawczą ePUAP podmiotu bedącego członkiem w/w grupy tj.

Gmina i Miasto Żuromin
09-300 Żuromin
Plac Józefa Piłsudskiego 3

Adres skrzynki instytucji: /1437063/Skrytka

Termin składania ofert upływa dnia 19.12.2019 r. o godz. 11:00

Klucz Publiczny i Identyfikator postępowania niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę dostępny jest na miniPortalu – Lista wszystkich postępowań.