loading icon

Rekompensaty 2019

Od 1 lipca możliwe jest uzyskanie rekompensat z tytułu wysokich cen energii elektrycznej w 2019 r.

Sytuacja ta jest wynikiem wejścia w życie w dniu 29 czerwca 2019 r. nowelizacji ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538 oraz z 2019 r. poz. 412), zwanej również „Ustawą prądową” (nowelizacji dokonano Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, Dz. U. z 2019 r., poz. 1210).  

Zmiana stawek dotyczy tak kosztów zakupu, jak również dystrybucji energii elektrycznej.

Czy jesteście Państwo przygotowani na opracowanie niezbędnych zestawień i dokumentów w celu uzyskania takich rekompensat?

Mając duże doświadczenie na rynku zakupu i rozliczania kosztów energii oferujemy Państwu nasze wsparcie.

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

  1. Oszacowanie poziomu redukcji kosztów jakie zapewnia „Ustawa Prądowa”;
  2. Kontrolę niezbędnych dokumentów finansowo-rozliczeniowych;
  3. Opracowywanie danych i informacji finansowych;
  4. Przygotowywanie niezbędnej korespondencji;
  5. Wsparcie w odzyskaniu wszelkich należnych kwot wynikających z nadpłat za energię elektryczną;
  6. Kontrolę rozliczeń z dostawcami;
  7. Wskazywanie niezgodności pomiędzy wytycznymi wynikającymi z legislacji a stanem faktycznym w dokumentach rozliczeniowych;
  8. Wsparcie ewentualnych procesów reklamacyjnych.

Zapewniamy szybkie uzyskanie rekompensat w pełnej, należnej wysokości.

Od 6 lat obsługujemy ponad 1150 klientów zamawiających 530 000 MWh. Zaoszczędziliśmy dla nich już 109 mln zł. Utworzyliśmy 27 grup zakupowych energii elektrycznej oraz gazu dla miast, gmin, instytutów, uczelni wyższych, szkół, szpitali i przedsiębiorstw z terenu całej Polski.

Dla dodatkowej optymalizacji kosztów zachęcamy także do przyłączenia się do naszych grup zakupowych energii elektrycznej oraz gazu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu:

rekompensaty@voltra.pl

+48 503 828 955