loading icon

Praca

W związku z reorganizacją działu zamówień poszukujemy pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. zamówień publicznych

Wymagania:

niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe;
 2. zdolności analityczne;
 3. co najmniej trzyletni staż pracy, w tym minimum roczne doświadczenie w pracy przy przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 4. praktyczna znajomość obsługi komputera i pakietu office;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
mile widziane:
 1. ukończone studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych, bądź szkolenia i kursy z tego zakresu;
 2. znajomość przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań;
 3. znajomość zagadnień realizacji zamówień publicznych w szczególności dokumentowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym umiejętność samodzielnego opracowania kompletnej dokumentacji pozwalającej na wszczęcie, przeprowadzenie oraz udzielenie zamówienia publicznego;
 4. znajomość przepisów dotyczących udostępniania informacji publicznej oraz ustawy o ochronie danych osobowych;
 5. predyspozycje osobowościowe: umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, sumienność, komunikatywność.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 2. przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie o obowiązującym prawem i przyjętymi procedurami wewnętrznymi oraz innych dokumentów niezbędnych w procedurze zamówień publicznych,
 3. weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji sporządzonej w postępowaniach o zamówienie publiczne,
 4. prowadzenie korespondencji z Wykonawcami i Klientami firmy.

 

Warunki zatrudnienia:

 1. praca na pełny etat
 2. rozpoczęcie pracy w marcu 2017r.,
 3. miejsce pracy: biuro spółki w Warszawie, ul. Krasnobrodzka 5,
 4. pełny wymiar czasu pracy – godziny pracy do ustalenia,
 5. charakter stanowiska pracy: stanowisko związane z pracą przy komputerze,
 6. pierwsza umowa o pracę z wybranym kandydatem może zostać zawarta na okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja@voltra.pl

 

Specjalista ds zamówień publicznych VOLTRA